เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

สามารถลงทะเบียนได้ 2

Read more

 ครม. ต่ออายุมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชน ลดก๊าซ LPG สำหรับหาบเร่ แผงลอย – ลดก๊าซหุงต้ม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – อุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล – ช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ถึงสิ้นปีนี้

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบม

Read more

 คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันฯ เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่ 4 ช่วยเหลือกว่า 3 แสนครัวเรือน วงเงินกว่า 6,000 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศ

Read more

 เตือน! ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่อายุครบ 55 ปีและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน อย่าลืมเช็กสิทธิและยื่นขอรับบำเหน็จ/บำนาญชราภาพ

สำนักงานประกันสังคม

Read more