กรมปศุสัตว์ยืนยันปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อการบริโภค เฝ้าระวังสถานการณ์การผลิตไข่ต่อเนื่อง แจงราคาขยับตามกลไกตลาด ล่าสุด ตกฟองละ 3.60 บาท

นายสัตว์แพทย์ สรวิศ

Read more

 ธ.ก.ส. เตรียมสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน และสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงิน 12,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุมู่หลาน

นายธนารัตน์ งามวลัยร

Read more

 ครม. ไฟเขียวให้การยาสูบฯ หาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นเสริมสภาพคล่อง วงเงิน 1,500 ล้านบาท หลังรับผลกระทบหนักจากสภาพเศรษฐกิจ

ครม. เห็นชอบให้การยา

Read more