คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันฯ เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่ 4 ช่วยเหลือกว่า 3 แสนครัวเรือน วงเงินกว่า 6,000 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ครั้งที่ 2/2565 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่ 4 โดยหลักเกณฑ์เหมือน 3 ปีที่ผ่านมา กำหนดจำนวนเกษตรกร 380,000 ครัวเรือน มีการจ่ายเงินส่วนต่าง 2 งวดหากราคาปาล์มต่ำกว่า 4 บาท งวดแรก 15 ก.ย.56 – 15 ส.ค.66 งบประมาณ 6,128 ล้านบาท
.
และมาตรการคู่ขนาน สนับสนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ กิโลกรัมละ 2 บาท โดยต้องเข้าเงื่อนไขสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบล้นเกินว่า 2 แสนตัน และราคาผลปาล์ม และน้ำมันปาล์มในประเทศสูงกว่าในตลาดโลก มาตรการนี้จะดำเนินการไปถึงปี 66 รวมงบประมาณ 309 ล้านบาท รวมทั้ง 2 โครงการ 6,437 ล้านบาท
.
พร้อมทั้งเสนอปรับปริมาณการใช้ในประเทศ น้ำมันไบโอดีเซลจาก B5 เป็น B7 โดยมติดังกล่าวจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติต่อไป

🎬ข่าวสารก้าวไกล รักษ์ถิ่นไทยอีสาน กดช่อง 11 ทีวีอีสาน
🔰🔰แอ๊ดไลน์ NBT 11 ทีวีอีสาน เพื่อติดตามข่าวสารและความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ
📌📌https://bit.ly/37iAUXg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น