ประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบอัตราใหม่ลดลงได้แล้ววันนี้ ระบุ ไม่ต้องกังวล กรณีจ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ก.พ. – ก.ค. 65 ขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินได้แล้ว

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตน ม.40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ ต่ออีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในงวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตน
.
ซึ่งผู้ประกันตน ม.40 สามารถจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก คือ
– ทางเลือกที่ 1 จากเดิมจ่าย 70 บาท/เดือน อัตราใหม่จ่ายเป็น 42 บาท/เดือน
– ทางเลือกที่ 2 จากเดิมจ่าย 100 บาท/เดือน อัตราใหม่จ่ายเป็น 60 บาท/เดือน
– ทางเลือกที่ 3 จากเดิมจ่าย 300 บาท/เดือน อัตราใหม่จ่ายเป็น 180 บาท/เดือน
.
กรณีผู้ประกันตน ม.40 ที่ได้ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิม ก่อนหน้าประกาศกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบออก สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวนได้ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ,ธ.กรุงศรีอยุธยา , ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยไม่ต้องเดินทางมา ณ สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามที่แจ้งไว้

🎬ข่าวสารก้าวไกล รักษ์ถิ่นไทยอีสาน กดช่อง 11 ทีวีอีสาน
🔰🔰แอ๊ดไลน์ NBT 11 ทีวีอีสาน เพื่อติดตามข่าวสารและความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ
📌📌https://bit.ly/37iAUXg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น