นายกฯ กำชับเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนพุ่งเป้า แก้หนี้ภาคครัวเรือน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

💥💥 นายกฯ กำชับเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนพุ่งเป้า แก้หนี้ภาคครัวเรือน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญและติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล

กรมการพัฒนาชุมชน พบครัวเรือนที่เข้าข่ายยากจน จำนวน 647,139 ครัวเรือน จากเป้าหมายตั้งต้น 619,111 ครัวเรือน และขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยตั้งเป้าหมายให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน

นายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงมหาดไทยนำข้อมูลจากระบบ TPMAP มาบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา พุ่งเป้าร่วมแก้ปัญหากับครัวเรือนเป้าหมาย ตามหลัก 4ท คือ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก ให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างอยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน โดยต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทันเวลา เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติได้อย่างแท้จริง

🎬ข่าวสารก้าวไกล รักษ์ถิ่นไทยอีสาน กดช่อง 11 ทีวีอีสาน
🔰🔰แอ๊ดไลน์ NBT 11 ทีวีอีสาน เพื่อติดตามข่าวสารและความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ
📌📌https://bit.ly/37iAUXg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น