คณะอนุฯขับเคลื่อนแก้สลากแพง แถลงใช้รางวัลนำจับ-ทำใบอนุญาตขายสลาก ชงแก้กฎหมายเพิ่มโทษ คุมราคาสลากระยะยาว

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในราคาเกินกว่าที่กำหนด และประธานคณะทำงานเฉพาะกิจฯ พร้อม พันตรี ประพล อยู่ปาน ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการฯ และพันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันแถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ในวันนี้ คณะกรรมการรับทราบความคืบหน้าการคัดสรรผู้ค้านอกระบบตั้งแต่ 16 มีนาคมมีการลงพื้นที่สำรวจผู้ค้า ว่าเป็นผู้ค้าในหรือนอกระบบ 7,793 ราย เป็นผู้ขายนอกระบบ 4,367 ราย หรือไม่มีสลากเป็นของตัวเอง ต้องซื้อมาขายต่อ ทำให้ราคาสูงกว่าปกติ จะมีการนำรายชื่อผู้ค้าเหล่านี้ ให้ได้รับสิทธิโควตาสลาก เพื่อให้ได้รับสลากราคาต้นทุน

ส่วนความคืบหน้าการจำหน่ายสลากตามโครงการสลาก 80 บาท 1,000 จุด ปัจจุบันจะมีอำเภอที่ขาดผู้สมัคร 237 อำเภอ โดยจะมีการเพิ่มเติมให้ครบจำนวน 1,000 จุด เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับโครงการลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ นั้น จากมาตรการที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ ปี 2558 ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ต้องดำเนินการ Scan QR Code และยืนยันผ่านแอปฯ เป๋าตังนั้น ตั้งแต่งวด 16 มีนาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าปี 2558 ที่ยืนยันตัวตนเข้ามา 129,290 ราย มีจำนวน 65,365 ราย ที่โหลด QR code เพื่อให้ผู้ซื้อ Scan ผ่านแอปพลิเคชั่น Line ของสำนักงานสลากฯ ล่าสุด มีผู้ซื้อให้ความร่วมมือในการ Scan แล้ว 3,132,566 ครั้ง (จากผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ 53,943 ราย)

นอกจากนี้จะมีรางวัลนำจับ พบใครขายเกินราคาให้แจ้งตำรวจ จะได้รับรางวัล 2,000 บาท และผู้ทำผิดจะถูกตัดสิทธิทันที และที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการสำคัญทางกฎหมายที่ควรนำมาแก้ไขจากเดิม พ.ร.บ. สลากกินแบ่งฯ มีแค่โทษปรับ ต่อไปจะมีการแก้กฎหมาย โดยมาตรการทางแพ่ง คือการแก้ไขสัญญาสำนักงานสลากฯ กับคู่สัญญา (ผู้นำสลากไปขาย) ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา กำหนดภาระความรับผิดชอบให้คู่สัญญาที่รับสลากไปขาย ต้องกำกับดูแลไม่ให้ขายเกินราคาที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะขายด้วยตนเองหรือเปลี่ยนมือไปขายโดยคนอื่น ถ้าหากคู่สัญญาทำผิด จะมีบทลงโทษทางแพ่งคือ ชำระเบี้ยปรับ และจะถูกตัดสิทธิ รวมถึงอาจกำหนดให้คู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคลวางมัดจำ และกำหนดเบี้ยปรับเอาไว้ สำนักงานฯมีสิทธิริบมัดจำหากทำผิดสัญญา และเรียกชำระค่าปรับ

มาตรการทางอาญา เพิ่มโทษจำคุกมาใช้กับผู้ขายสลากเกินราคา นอกจากนี้ผู้ขายเกินราคาทำผิดซ้ำ จะมีการเพิ่มโทษอีก และอาจมีการกำหนดให้ผู้มาเป็นตัวแทนขายสลากต้องมี “ใบอนุญาต” ห้ามไม่ให้คนไม่มีใบอนุญาตขายสลาก หากฝ่าฝืนจะถูกจำคุกหรือปรับ

ส่วนกฎหมายอื่นๆ จะมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำให้การขายสลากแพงขึ้นหรือปั่นราคา เช่น รวมชุดสลาก จะถือว่ามีความผิด และ แก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิด โดยส่งเรื่องให้ หน่วยงานด้านภาษี ตรวจสอบภาษีผู้กระทำผิดด้วย

ซึ่งมติเหล่านี้จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 27 เมษายนนี้เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

🎬ข่าวสารก้าวไกล รักษ์ถิ่นไทยอีสาน กดช่อง 11 ทีวีอีสาน
🔰🔰แอ๊ดไลน์ NBT 11 ทีวีอีสาน เพื่อติดตามข่าวสารและความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ
📌📌https://bit.ly/37iAUXg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น