Home

RECENT NEWS

    

เช็ค 14 กระทรวง ที่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา

ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีกระทรวงอะไรบ้างมาดูกัน Post Views: 194

TRENDING NEWS

คลิปเด็ด

 

“เราเชื่อว่า อีกไม่นาน ทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะปกติได้ทั้งหมด”

มาตรการป้องกันโควิด จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นด้วยความห่วงใยจากพวกเรา NBT 11 ทีวีอีสาน Post Views: 315

นโยบายรัฐบาล

  

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโค-กระบือ เสียชีวิตจากโรคลัมปี-สกิน

 โดยจากรายงานของกรมปศุสัตว์ สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี-สกิน ได้มีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมโรค ทำให้สถานการณ์การระบาดเริ่มดีขึ้นตามลำดับ Post Views: 98

  

ประกันสังคม เตรียมเปิดทบทวนสิทธิให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา

แต่ระบบ www.sso.go.th แจ้งไม่ได้รับสิทธิดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อยื่นกับประกันสังคมในพื้นที่ Post Views: 99

  

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดรวม 13,505 ล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงิน โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัดสำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบ 9 สาขา จากเดิมที่ได้เห็นชอบไปแล้ว 2,519.38 ล้านบาทเพิ่ม เป็น 13,504 .696

  

บขส.หยุดเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราว‼ ตั้งแต่ 21 ก.ค. – 2 ส.ค. 2564 เปิดให้บริการเฉพาะรับ-ส่งพัสดุ ตามปกติทุกวัน

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. – 2 ส.ค.2564 บขส. ขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทุกเส้นทางชั่วคราว

คัดข่าวเด่น